De loge als waardengemeenschap.

Een loge is
– naast een gemeenschap voor het bedrijven van de Koninklijke Kunst: de Vrijmetselarij – ook een gemeenschap van waarden. Bij een beperkt onderzoekje naar de vraag:

“Aan welke waarden denkt u bij de vrijmetselarij“

kwamen de meeste broeders van In Tenebris Lux naar voren als:

  • Zoekend naar harmonie tussen mensen in plaats van confrontatie zoekend.
  • Gericht op belevingen en ervaringen in plaats van op rationaliteit
  • Zoekend naar de gelijkheid tussen mensen in plaats van naar de verschillen.
  • Meer uit op gezagsondersteuning dan op gezagsconfrontatie.
  • Religieus geïnspireerd in tegenstelling tot atheïstisch geïnspireerd.
  • Meer spiritueel dan materialistisch denkend en ervaren.
  • Meer op innerlijke persoonlijkheidsvorming gericht dan op de maatschappij.
  • Houdend van traditie en eeuwenoude rituelen in tegenstelling tot moderne experimentele ritualiteit.
  • Wijsheid nog belangrijker vindend dan rechtvaardigheid.
  • Meer gericht op waarden bevestigen dan op waarden veranderen.

Dus: Mocht u houden van wijsheid en vrijzinnigheid, beleving en ervaring, spiritualiteit en religiositeit, persoonlijkheidsvorming, traditie en eeuwenoude rituelen. En bent U gericht op harmonie en naar datgene wat mensen bij elkaar brengt, op bevestiging van waarden, gezag en verdraagzaamheid.

Dan vindt U bij de broeders van In Tenebris Lux zielsverwantschap.