In Tenebris Lux

In Tenebris Lux (Licht in de duisternis) is een kleine Loge met zo’n 25 leden. Conform de regels van de “reguliere” Vrijmetselarij staat het lidmaatschap open voor alle vrije mannen van goede naam. Omdat het niet zou passen dat een Loge oordeelt over iemands goede naam, is in beginsel de toetreding voor iedereen vrij. Wel wordt bij een kandidaat-lid tijdens een aantal gesprekken met hem gekeken of over en weer het lidmaatschap iets te bieden heeft. De Vrijmetselarij is geen esoterisch genootschap, hoewel het daar wel trekken van heeft. Iemand die een sekte of de vervanging van een kerk of godsdienst zoekt, is bij de Vrijmetselarij aan het verkeerde adres. Belangrijker is of we te maken hebben met iemand die iets meer in en achter deze wereld zoekt dan het alledaagse materiële bestaan. Is dat het geval, dan biedt de Vrijmetselarij een geweldige methode tot verrijking van het eigen leven en dat van de mensen om ons heen.

In Tenebris Lux komt drie tot vier keer per maand op de woensdagavonden bijeen. Het is een eigen statutaire vereniging met ook de daaraan hangende “vervelende” zaken als contributie en een algemene ledenvergadering.

De aard en het karakter van In Tenebris Lux moet men ervaren, maar de Broeders geven zelf kwalificaties als intiem en vertrouwd. We kennen uiterst serieuze avonden tot min of meer studentikoze Tafelloges, de informele bescheiden maaltijd na elke rituele bijeenkomst. De gemiddelde leeftijd ligt achter in de vijftig maar varieert per persoon van dertigers tot de echt sterken onder ons. De achtergrond van de leden is zeer divers. Van selfmade mensen met een beperkte opleiding tot universitair geschoolde professionals. Kerkelijken en uitgesproken niet-kerkelijken. Eigenlijk van alles wat. Alleen de zoektocht naar de diepere betekenis van ons aardse bestaan is bij allen gemeenschappelijk. Dat en daarnaast het respect voor elk mens en de waardering van de mening van elk mens.

Net als bij de middeleeuwse gilden, wordt binnen de Vrijmetselarij de drievoudige ordening van Leerlingen, Gezellen en Meesters aangehouden. Wanneer men lid wordt van een Loge begint men als leerling en telkens na circa een jaar schuift men door tot aan de status van Meester-Vrijmetselaar.

Voor wat betreft het lid worden van een Vrijmetselaarsloge geldt de spreuk des Bijbels: zoekt en gij zult vinden, bidt en u zal gegeven worden, klopt en u zal worden opengedaan.