Vrijmetselarij in Groningen

In de stad Groningen zijn vier Vrijmetselaarsloges werkzaam. Elke Loge heeft zijn eigen karakter en sfeer, maar de werkwijze is overal in hoofdzaak gelijk. Omdat de stad-Groninger Loges werken volgens de spelregels van de overkoepelende Vrijmetselaarsorganisatie in Den Haag, het zogenaamde Groot Oosten, worden zij ook internationaal erkend. Dat betekent dat overal ter wereld de volgens diezelfde spelregels werkende Loges toegankelijk zijn. Behalve in totalitaire landen zijn Vrijmetselaarsloges in de hele wereld terug te vinden, met uiteraard het accent op de Westerse landen. Ook in Oost Europa komt de vrijmetselarij sinds het einde van de oude Sovjet Unie weer op.

In Groningen bezit de Groninger Vrijmetselaarsstichting een prachtig gebouw op de hoek Turfsingel/W.A. Scholtenstraat. Bij het gebouw behoort een grote zogenaamde werkplaats waar de rituele arbeid van de Loges wordt uitgevoerd. Uit praktische overwegingen hebben de Groninger Loges de weekdagen onder elkaar verdeeld, in die zin dat elke Loge een vaste avond de beschikking over het gebouw heeft. In Tenebris Lux komt op de woensdagavonden bijeen. In beginsel drie keer per maand. Van die drie bijeenkomsten zijn twee zogenaamde comparities, een soort klankbord bijeenkomst waarin telkens aan de hand van een bepaald onderwerp de meningen met elkaar vergeleken worden.

Een keer per maand vindt er een rituele bijeenkomst plaats in de werkplaats waarbij om het middeleeuws te benoemen een soort “abel spel” wordt opgevoerd. In dit “abele spel” vervullen de Broeders allemaal een bepaalde symbolische rol. Deze bijeenkosten zetten sterk aan tot zelfreflectie en geven alle aanwezigen munitie om in het eigen leven te gebruiken.

In het Logegebouw is ook een bibliotheek gevestigd met het accent op geschiedenis, filosofie en religie.